logo dwd

INFORMACJA O PRZETWARZANIU I PRZECHOWYWANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Przyrodniczej „POZNAJ BESKIDY”, Rajcza 367, 34-370 Rajcza.

Dane kontaktowe Administratora: biuro@dwdrajcza.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: arkadiuszgawel@wp.pl

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji pobytu w Domu Wczasów Dziecięcych w Rajczy oraz  korespondencji przez Fundację Edukacji Przyrodniczej „POZNAJ BESKIDY”, Rajcza 367, 34-370 Rajcza, a także przez podmioty trzecie do celów wymaganych w toku realizacji usługi. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Osoba której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania usługi. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania po stronie Administratora danych osobowych. 

SIEDZIBA

Dom Wczasów Dziecięcych w Rajczy

Rajcza 370
34 – 370 Rajcza

Nr konta bankowego: 
Bank Spółdzielczy w Rajczy

77 8125 0008 0004 4899 2000 0010

Fundacja Edukacji Przyrodniczej POZNAJ BESKIDY Rajcza 367, 34-370 Rajcza

KONTAKT

Soblówka
tel. 33 862 22 24, 510 137 412
e-mail: soblowka@dwdrajcza.pl
 
Rajcza
tel. 33 864 33 55, 508 176 474

e-mail: biuro@dwdrajcza.pl

ZOBACZ NAS

© 2018 dwdrajcza.pl